در این مقاله به بررسی تعاریف مهریه از دیدگاه عرفی و شرعی می پردازیم، همچنین شرایطی را که طبق آن مهریه به زن تعلق نمی گیرد را هم بیان خواهیم کرد تا اطلاعات کاملی در این زمینه پیدا کنید.

مهریه چیست؟

مهریه یا مهر در عرف جامعه عبارت است از مالی که مرد در هنگام عقد ازدواج برای زن خود در نظر می گیرد و مکلف به پرداخت آن به زن می شود، مهر در واقع پیشکش و هدیه ای است که مرد برای نشان دادن قصد ازدواج خود ارائه می دهد، امروزه به غلط مهریه زن به عنوان یک تضمین و عامل استحکام بنیان خانواده در جامعه شناخته می شود، در قانون ازدواج در ایران مهر به دو شکل عندالمطالبه و عندالاستطاعه در نظر گرفته می شود که شرایط پرداخت آن را مشخص می کند.

بخوانید
دعوای مطالبه نفقه و مهریه

اگر مهر عندالمطالبه باشد هر زمان که زن درخواست کند شوهر باید به وی پرداخت کند و اگر عندالاستطاعه باشد تنها زمانی که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد زن می تواند مهریه را طلب کند. مهر به طور معمول در هنگام اجرای حکم طلاق باید توسط مرد به زن پرداخت شود اما قوانینی وجود دارد که مانع از تعلق گرفتن مهر به زن می شود.

 

vakilito ir The lack of belonging to woman 2 - در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

 

 

در چه صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

  • در صورتی که عقد ازدواجی که بین زن و شوهر جاری شده به دلایلی باطل باشد و علاوه بر آن رابطه زناشویی هم بین زن و شوهر انجام نشده باشد مهری به زن تعلق نمی گیرد.
  • در صورتی که زن و مرد عقد ازدواج صحیحی انجام دهند اما میان آنها رابطه زناشویی انجام نشده باشد زن نمی تواند کل مهر را دریافت کند و تنها نصف آن به زن تعلق خواهد گرفت.
  • اگر مهر در ابتدای ازدواج بصورت عندالاستطاعه در نظر گرفته شده باشد و زن درخواست طلاق دهد تا زمانی که نتواند ثابت کند که شوهر توانایی لازم و کافی برای پرداخت مهر را دارد ، مهر به وی تعلق نمی گیرد.

 

 

طلب مهر توسط زن به دو صورت انجام می شود:

  • مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی
  • مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجرائیه برای پرداخت مهر، قابل ذکر است که طلب مهر از طریق اداره ثبت در زمان بسیار کوتاه تری انجام می شود و پیچیدگی های روال اداری که در دادگاه وجود دارد را هم ندارد.

بخوانید
طلاق رجعی چیست؟

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره حقوقی در زمینه مهریه و مسائل مربوط به آن بهتر است با یک وکیل پایه یک دادگستری موضوع خود را مطرح کرده و از وی کمک بگیرید، وکیل پایه یک با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که دارد می تواند راه حل هایی که شما اطلاعاتی در مورد آن ندارید را برای حل مشکل شما ارائه کند.

 

دعوای مطالبه نفقه

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذاء اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد .

این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت تقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می باشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح می شود.

بخوانید
در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

دعوای مطالبه مهریه

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

نیاز اشخاص به شناخت شرایط مهریه، نحوه وصول مهریه و چگونگی اقدامات قانونی و قضائی، شرایط اعسار و چگونگی دادخواست اعسار و تقسیط آن، باعث گردیده مطالبه مهریه اهمیت پیدا کند.