آشنایی با تعریف طلاق رِجعی

طلاق رِجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق از اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند.

رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی باشد. در طلاق رجعی تا زمانی که عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت :

  •  نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند.
  • در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می برد.
  • در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با وی ازدواج کند.
  • در دوران عده، مرد نمی‌تواند با خواهر زن خود ازدواج کند.
  • ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده، احتیاج به اجازه دادگاه دارد.
بخوانید
دعوای مطالبه نفقه و مهریه

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *