شرایط عمومی طرح دعوا

حقوق ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح ذیل قائل شده است:

الف) وجود اهلیت قانونی: یعنی اینکه شخص، اهلیت استیفاء یا به عبارت ساده تر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.

ب) احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی: اگر دعوا از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود، در این صورت خواهان «اصیل» است؛ ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آن ها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.

بخوانید
دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف

ج) ذی نفعی اقامه کننده دعوا: یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که بر فرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سودی یا نفعی را به بار می آورد یا نه؟ بنابراین، ویژگی های نفع عبارت اند از:

  • اولا: نفع باید حقوقی و مشروع باشد.
  • ثانیا: نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.
  • ثالثأ: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

 

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *